THJOB.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
สนใจร่วมงานกับเรา คลิกเลย!!!
สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร (หัวหน้าหน่วย)
ผู้เข้าชม 422 คน
ผู้สมัคร 0 คน
นัดสัมภาษณ์ 0 คน
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2557
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
ฝ่ายจัดหางาน THJOB
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัครงาน
สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร (หัวหน้าหน่วย)
 ประเภทงาน :
 งานประจำ
 
 ลักษณะงาน :
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสุกรครบวงจรซึ่งดำเนินกิจการด้านฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรอนุบาลและ ฟาร์มสุกรขุนรวมถึงดำเนินกิจการด้านโรงงานอาหารสัตว์อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงกิจการด้านการจัดจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมุ่งเน้นความสะอาดปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงสด สะอาดจนได้รับการรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยฟาร์มตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า340 ไร่ในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรสุขภาพดี(Healthy Organization) โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรให้มีความผูกพันกับองค์การพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องรองรับการเติบโตขององค์กรรวมถึงมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักพื้นฐานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลยั่งยืน

ปัจจุบันบริษัทมีการเติบโต ขยายกิจการจึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของบริษัท
สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร (หัวหน้าหน่วย)
1. วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร การให้น้ำและอาหาร การดูแลสุขภาพสุกร รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้สุกรมีน้ำหนักและคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เลี้ยงสุกรให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน เพื่อให้สุกรได้รับการดูแลจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
อัตรา 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
สวัสดิการ 1.ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัสประจำปี
3.ที่พักอาศัย (เฉพาะตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานประจำที่สาขาดอยน้อย)
4.สวัสดิการอาหารฟรี 3 มื้อ (เฉพาะตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานประจำที่สาขาดอยน้อย)
5.เงินสำรองเลี้ยงชีพ
6.เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
7.สวัสดิการท่องเที่ยว
8.เบี้ยขยัน
9.ชุดฟอร์มพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1. 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. 2. มีประสบการณ์รวมด้านการผลิตและดูแลสุกรอย่างน้อย 3 ปี โดยมีประสบการณ์ตรงด้านสุกรพันธุ์/ การอนุบาลสุกร/ การขุนสุกร/ อย่างน้อย 6 เดือน
3. 3. มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ ทำงานเชิงรุก
4. 4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ
5. 5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ ๆ
6. 6. มีความขยัน อดทน และมีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท โฟร์ ที. จำกัด สาขาดอยหล่อ
จังหวัด เชียงใหม่
วิธีการรับสมัครงาน 1.ส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ danupoln@fourt.co.th, tussanees@fourt.co.th
2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท โฟร์ ที. จำกัด สำนักงานใหญ่ หรือสาขาดอยหล่อ
บริษัท โฟร์ ที. จำกัด
ติดต่อ : คุณทัศนีย์ ศรีจันทร์
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารเชิดสถิร์สินทรัพย์ เลขที่ 320 ถนนมณีนพรัตน์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ :053405132    Fax : 053405136


ขอขอบคุณที่มาจาก : http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000671157LCPWP
 
 อัตรา :
3 อัตรา
 
 สวัสดิการ :
 ประกันสังคม
 โบนัส
 ค่าเดินทาง
 ชุดพนักงาน
 
 เงินเดือน :
  15,001 - 20,000 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน :
  ตามที่อยู่บริษัท
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
 สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 
THJOB.com