THJOB.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
สนใจร่วมงานกับเรา คลิกเลย!!!
การบินพลเรือน เปิดงานราชการ 63 อัตรา รับสมัครถึง 26 ก.ย. 57
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 323 คน
เงินเดือน 0 บาท
ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2557
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
 
การบินพลเรือน เปิดงานราชการ 63 อัตรา รับสมัครถึง 26 ก.ย. 57
 ลักษณะงาน :
 การบินพลเรือน เปิดงานราชการ 63 อัตรา รับสมัครถึง 26 ก.ย. 57
 
 อัตรา :
 32 อัตรา
 
 เงินเดือน :
 0 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปวส.
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
 รับสมัครถึง 26 ก.ย. 57
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 
รายละเอียด

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ การบินพลเรือน

1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 32 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 6 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 2 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจำนวน 12 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน 7 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานอุบลราชธานีจำนวน 3 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การบินพลเรือน

 

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า

 

2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 31 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 3 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจำนวน 15 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานอุบลราชธานีจำนวน 5 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 6 อัตรา

 

- ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การบินพลเรือน

 

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ การบินพลเรือน

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น’

 

2. กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

 

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

ใน กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อ บันทึกข้อมูลได้ภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

 

4. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม ประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมการบินพลเรือนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมา ตั้งแต่ต้น

 

กรณี ผู้สมัครสอบที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ประวัติส่วนตัวไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนประกาศรายชื่อในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

 

ให้ ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ การบินพลเรือน

ประกอบด้วย (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้น จำนวน 110 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


ขอขอบคุณที่มาจาก :   http://job.aviation.go.th/new1.pdf

ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :  การบินพลเรือน
 ที่อยู่ :  การบินพลเรือน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
THJOB.com