THJOB.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
สนใจร่วมงานกับเรา คลิกเลย!!!
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 43 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  บัญชี/การเงิน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานบัญชี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001 - 20,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2543
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :  การจัดการทั่วไป
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.94
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนเซนต์จอหน์เทคนิคกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  ปวส.
 สาขาวิชา :  การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.78
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ตุลาคม 2541 ถึง พฤษภาคม 2545
 บริษัท :  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ที่อยู่บริษัท :  ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
 ตำแหน่ง :  พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 3
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  การตรวจเงินสอบเอกสารหลักฐานด้านการเงินและการบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำกระดาษทำการ ร่วมตรวจเงินสดย่อยคงเหลือ วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการบัญชี ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าสาย ทำการตรวจสอบ องค์การโทรศัทพ์แห่งประเทศไทย บริษัท ท่าเรือระยอง กรมไปรษณีย์ไทย การท่
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2558
 บริษัท :  บริษัท ซิกม่า อะโกรเคมีคอล จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  8 ซอยรามอินทรา 14 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำใบสำคัญจ่าย PS, PB , PV และบันทึกสมุดรายวันทั่วไป RR และตรวจติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูแลบัญชีลูกหนี้ ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล และบันทึกรายการ RE และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนทรัพย์สินประจำปี คำนวณค่าคอมมิชชั่น ออกหนัง
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  75  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  75  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 3 ก.ค. 2560 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 3 ก.ค. 2560
 
THJOB.com